Każda osoba posiadająca przynajmniej jednego psa reproduktora lub jedną sukę hodowlaną musi zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Od stycznia 2020 oprócz druku PIT-6 hodowca musi złożyć do Urzędu Skarbowego również NIP-7. Żeby ułatwić Wam to zadanie przedstawiamy krótką instrukcję, jak wypełnić oba druki. Instrukcja dotyczy wpisu do działów specjalnych produkcji rolnej. Zaczynajmy! 🙂

Druk NIP-7 służy nam w tym przypadku jako druk do nadania NIP-u, dlatego na pierwszej stronie w lewym górnym rogu pole zostawiamy puste.

SEKCJA A

Następnie w pozycji A 4. zaznaczamy kwadracik 3. płatnik podatków. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie pozycji A 5., w którym zaznaczamy kwadracik 1. zgłoszenie identyfikacyjne.

SEKCJA B

W sekcji B uzupełniamy swoje dane. W pozycji B 25. „Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość” wpisujemy „DOWÓD OSOBISTY”. Uzupełniamy jeszcze sekcję B 3. i B 4. (faxu nie trzeba podawać).

SEKCJA C

W sekcji C 1. w polu 57 zaznaczamy 1. „Rozpoczęcie działalności”. W polu 58. wpisujemy dzień, w którym nasze zwierzę uzyskało w oddziale ZKwP wpis do rodowodu dotyczący otrzymania uprawnień hodowlanych. W polu 60. wpisujemy „Chów i hodowla zwierząt” . W polu 61. Wpisujemy 0149Z. W sekcji C 2. w pozycji 65 wpisujemy „DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ”. W sekcji C 3.1 wpisujemy dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w sekcji C 4.2. wpisujemy adres zamieszkania lub prowadzenia hodowli.

SEKCJA F

W sekcji F wpisujemy swoje dane. W pozycji 165 wykreślamy „numer PESEL”, a w pozycji 119. wykreślamy „osoby reprezentującej składającego”.

To wszystko jeśli chodzi o NIP-7. Wraz z nim do US składamy również PIT-6. PIT-6 powinniśmy złożyć do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez psa uprawnień hodowlanych.

W polu 4. wpisujemy aktualny rok. W sekcji A 5. wpisujemy dane naszego Urzędu Skarbowego, a w sekcji B. własne dane. W sekcji C. wpisujemy dane hodowli.

W sekcji D. uzupełniamy:

– w polu „rodzaj produkcji” wpisujemy „hodowla psów rasowych”,

-w polu „numer działu” wpisujemy „84”,

-w polu „rozmiar” wpisujemy łączną ilość psów reproduktorów i suk hodowlanych,

-w polu „udział w dochodzie” jedyny właściciel wpisuje 100%, jeśli nasz pies jest na współwłasność wpisujemy 50%,

-w sekcji E. składamy własnoręczny podpis.

Na stronie 4 przy linijce 84 – Psy Rasowe wpisujemy ilość sztuk psów i suk hodowlanych, jaką posiadamy.

To wszystko. Mamy nadzieję, że ten krótki przewodnik ułatwi Wam choć trochę tę „papierkową” robotę 🙂